Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Výkonný výbor ADHS

ASOCIÁCIA DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK V SR

 

Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika.
IČO: 36122190
DIČ: 2021478316
Bankové spojenie: SLSP Topoľčany
Č.ú.: 0041714376/0900
Iban : SK7509000000000041714376


Prezidentka ADHS : Anna Sloviaková, dipl.d.h.

Na stomatologickej ambulancií pracuje od roku 1995. Vyššie odborné štúdium ukončila v roku 2005, ako diplomovaná dentálna hygienička. Má dlhoročné skúsenosti v odbore dentálna hygiena. Prednáša na odborných konferenciách - zameraných na prevenciu v stomatologií, ktoré od roku 2010 aj aktívne organizuje.

Autorka projektu ADHS - Generácia bez kazu.

Kontaktujte nás emailom:
Prezidentka: prezident@adhs.sk
Výbor: vybor@adhs.sk

Viceprezident: Natália Drgová, dipl.d.h, Piešťany 
Tel.: 0903944586

Tajomník: Dikáczová Martina, dipl.d.h, Banská Bystrica
Tel.: 0903503227

Hlavný odborník
pre dentálnu hygienu
:
PhDr. Viera Panáková PhD, dipl.d.h, Bratislava
Tel.: 0905 537 624

Členky výboru: Kráľovičová Marcela,dipl.d.h. Sereď
Tel.: 0907494850

Čestní členovia ADHS :

Mgr. Marta Krizanova, Viera Štefková dip.d.h., Ľubica Trebichalská dipl.d.h., Dr. Paul Kraus, Yvonne Nyblom, Ellen Bol-van den Hil


Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam