Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Školy dentálnej hygieny

Výučba dentálnej hygieny na Slovensku začala v roku 1992 vo Zvolene a Trnave na strednej zdravotníckej škole za pomoci Slovenskej komory zubných lekárov.

V roku 1993 sa začala výučba v Bratislave a Prešove ako nadstavbové vyššie odborné štúdium. Dĺžka štúdia bola 4 semestre. Absoloventi dentálnej hygieny majú oprávnenie používať označenie dipl. d.h.

V roku 2004 bolo na Prešovskej univerzite – fakulte zdravotníctva zriadené 3 ročné bakalárske štúdium dentálnej hygieny. Absoloventi majú oprávnenie používať označenie Bc.

Forma nadstavbového štúdia dentálnej hygieny na podnet ministerstva školstva končí a tento školský rok 2011/12 končia výučbu posledné dipl. d.h. v Bratislave a vo Zvolene.

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam