Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Prihláška do ADHS

Tešíme sa, že máte záujem byť členkou Asociácie dentálnych hygieničiek.

Prosíme o vyplnenie prihlášky spolu s overenou kópiou diplomu o ukončení štúdia dentálnej hygieny a potvrdenia o zaplatení ročného členstva 33Eur na adresu:

(Zvýhodnená platba 25€ je do konca Februára daného roka)

P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

Bankové spojenie: SLSP Topoľčany, Č.ú.: 0041714376/0900, IBAN:  SK75 0900 0000 0000 4171 4376

V prípade potreby nás kontaktujte na: vybor@adhs.sk

Prihlášku nájdete tu :  Prihláška do ADHS


Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam