Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Prečo byť členom ADHS

ADHS je stavovská organizácia združujúca dentálne hygieničky a hygienikov. Vznikla v roku 1993 v zmysle zákona § 2 ods. 1 zákona SNR č. 83/1990 zb. o združovaní občanov. Je to dobrovoľná záujmová a od politických strán nezávislá organizácia. ADHS je sekciou SK MTP.

Členstvo v adhs umožňuje mnohé výhody:

 • ADHS organizuje školiace akcie tak, že pokrývajú celý 5-ročný kreditný systém
 • ako členka ADHS máš zľavu na školiaci poplatok a ubytovanie, na akcie organizované ADHS
 • členstvo ADHS v EDHF a IFDH umožňuje získavanie aktuálnych informácií zo sveta dentálnej hygieny a zároveň umožňuje účasť na zahraničných kongresoch dentálnej hygieny ako členka ADHS
 • profesionálny a odborný rast vďaka vysoko profesionálnym prednáškam, možnosťou zapojiť sa do rôznych projektov organizovaných ADHS
 • profesionálne vzťahy, výhody a akcie s partnerskými organizáciami, firmami
 • profesionálna prezentácia v médiách a na webe ADHS
 • právna ochrana SKMTP
 • možnosť aktívne sa zapájať a pracovať vo výbore ADHS, SK MTP, ovplyvňovať zmeny v živote spoločnosti v rámci dentálnej hygieny.

Oblasť pôsobenia:

 • prevencia ochorení v dutine ústnej
 • odborné poradenstvo starostlivosti o ústne zdravie
 • pomoc pri riešení zápalových procesov v dutine ústnej
 • aktívna osvetová činnosť DH k obyvateľstvu všetkých vekových kategórií v informovanosti a vedeniu ústnemu zdraviu

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam