Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Informácie pre verejnosť

Projekt ADHS: Generácia bez kazu

1.Modul – Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek .Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

- Prečo sú tehotné ženy ohrozené ?

Vývoj budúceho dieťaťa môžu ovplyvniť teratogény, ktoré vyvolávajú zmeny, odchýlky a abnormality od správneho vývoja dieťaťa. Jedným z teratogénov je aj infekcia v dutine ústnej. Verím, že pojem tehotenská gingivitína a jej následky sú nám známe.


2. Modul – Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

- Viete, že prvá návšteva u zubného lekára s dieťaťom by mala byťuž od jedného roka života?
- Viete, že zubný kaz ranného detstva deštruuje mliečny chrup v pomernekrátkom čase a spôsobuje bolestivé zápalové komplikácie?
- Viete, že prvým klinickým príznakom zubného kazu je biela škvrna,ktorá môže stmavnúť?

3.Modul – Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

- Vedeli ste, že prvé trvalé stoličky – teda šestky sa často prerežú skôr, ako predné trvalé rezáky?
- Viete, že jamky a ryhy na trvalých stoličkách predstavuje až 12% povrchu skloviny?
- Vedeli ste, že až 60% kazov vzniká práve v týchto ryhách a jamkách?

Preto vezmite svoje deti na dentálnu hygienu pravidelne, je to najlacnejšia a najúčinnejšia metóda
ako prechádzať vznikom zubných kazov a ich následným bolestivým komplikáciám.
Zubný kaz, je jedno z najčastejších chronických infekčných ochorení, ktoré u nás postihuje 70%až 90% populácie počas celého života a základom liečby pri zvýšenom výskyte kazu je prevencia ovplyvnením stravovacích a hygienických návykov a zvýšením prísunu fluoridov.

4.Modul – Veď a chráň!

Do tohto modulu by sme chceli zahrnúť všetkých zdravotníkov, lebo len dobre zmotivovaný zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta.

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam