Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Informácie pre verejnosť

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička a postavenie preventistky, vyjadrenie SKZL:

 

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička a postavenie preventistky

Kategória: FAQ Uverejnené: utorok, 12. máj 2015

Odborná spôsobilosť dentálnej hygieničky je upravená nariadením č. 296/2010 Z. z., ktoré v prílohe č. 1 stanovuje ako predpoklad zisku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti dentálnej hygieničky vzdelanie:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena,

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička.

Ak má zdravotnícky pracovník splnenú odbornú spôsobilosť vznikajú mu ešte ďalšie povinnosti, medzi ktoré podľa § 31 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. patrí aj povinnosť byť registrovaný (nie byť členom) v registri príslušnej komory. Pre dentálne hygieničky takýto register vedie Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

Preventistka nie je na účely zákona č. 578/2004 Z. z. považovaná za zdravotníckeho pracovníka. V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnú starostlivosť a z toho vyplývajúce zdravotné výkony môže poskytovať len zdravotnícky pracovník. Ani jeden z vyššie uvedených zákonov a rovnako ani nariadenie č. 296/2010 Z. z. nepoužíva, a to ani v prechodných ustanoveniach označenie pre zdravotníckeho pracovníka „preventistka".

Preto ambulancia zubného lekárstva nesmie zamestnať na pozíciu dentálnej hygieničky zamestnankyňu, ktorá nezískala vzdelanie stanovené právnymi predpismi. Dosiahnuté vzdelanie preventistka nezakladá pre zamestnanca oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť.


zdroj:http://www.skzl.sk/16-faq/2815-odborna-sposobilost-na-vykon-zdravotnickeho-povolania-dentalna-hygienicka-a-postavenie-preventistky

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam