Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Fotoalbum

18. 03. 2016 - Osveta detičiek - predškolákov

Osveta DH u predškolákov prebiehala v škôlke v Banskej Bystrici vďaka našej šikovnej Martinke Dikáczovej.

10. 03. 2016 - Svetový deň ústneho zdravia Banská Bystrica

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia, dentálne hygieničky z Banskej Bystrice a okolia, ale hlavne Martina Dikáczová a Andrea Snopková, v spolupráci s partnerskými firmami, zorganizovali akciu pre širokú verejnosť v Europa SC.07. 03. 2016 - Generácia bez kazu

V rámci svetového dňa ústneho zdravia, prebehla jedna z akcií edukácie stredoškolskej mládeže, ktorá je súčatsou projektu "Generácia bez kazu".
Projektu sa zúčastnila dentálna hygienieničke Martina Dikáczová.

07. 02. 2016 - Veselé zúbky - Banská Bystrica

Dňa 7.2.2016 v Európa SC v Banskej Bystrici prebehla akcia Zdravé zúbky, osvetový projekt pre deti, kde sa prostredníctvom veselých pesničiek a rozprávok deti učia správne starať o chrup. Akciu organizuje sieť drogérií DM v spolupráci s GlaxoSmithKline. Na túto akciu boli prizvané aj dentálne hygieničky ADHS - Silvia Szarazova dipl.d.h., ktorá sa zúčastnila už tretí krát, Andrea Snopková dipl.d.h. a stomatologička MDDr. Monika Jánošková. Naša práca spočívala v odbornom poradenstve a správnej inštruktáži rodičov pri čistení chrupu svojim deťom. Ďakujeme za pozvanie na príjemnú akciu pre verejnosť Ing. Romane Krahulcovej- marketingovej manažérke spoločnosti GSK. Verím, že sme svojou prácou prispeli k osvete rodičov a detí.

06. 02. 2016 - Veselé zúbky - Trnava

Akcia : "Veselé zúbky",
ktorá sa konala v Trnave v nákupnom centre Max dňa 6.2. 2016
Naša Marcelka nás reprezentovala.

Strana: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam