Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Fotoalbum

20. 03. 2017 - Spolupráca s Naturprodukt

S polupráca s Naturprodkut (https://www.naturprodukt.sk/ ) a naše publikácie v časopise Lekáreň

20. 03. 2017 - Edukácia na ZŠ a Gymnáziu - Topolčany

Pri príležitosti Dňa ustneho zdravia odprednášala naša dentálna hygienička Marcela Lukačovičová v spolupráci s PhDr. Máriou Trenčanskou z Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Topoľčanoch niekoľko prednášok o ústnej hygiene a o výžive. Prednášky prebiehali na ZŠ ul. Holého Topoľčany a na gymnáziu v Topoľčanoch.

15. 03. 2017 - SZŠ Záhradnícka ulica, Bratislava

Dňa 15.3.2017 sa v rámci kampane „ Svetového dňa ústneho zdravia sa uskutočnila odborná prednáška pod heslom „ Zdravé ústa, recept na dlhý život „ pre študentov všetkých prvých ročníkov na SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave.
Naša čenka ADHS PhDr. Katarína Rentková, vedúca odboru zdravotnícky asistent nám zaslala fotografie z prokeftu a citujeme jej text :

"Už niekoľko rokov sa usilujeme v rámci odboru zubný asistent na našej škole za podpory

vedenia školy a firmy Curaden Slovakia uskutočňovať edukáciu spojenú s ústnou hygienou.

Realizujeme v rámci tejto edukácie prednášky, I.TOP, SOČ s témami prevencie. V rámci praktických

hodín dentálnej hygieny chodíme do MŠ, ZŠ a SOŠ pre hendikepované deti, kde naši študenti

motivujú a inštruujú deti k starostlivosti o ústnu dutinu. Každý rok v spolupráci so Slovenskou

komorou zubných lekárov pripravujeme aktivity pre deti MŠ na Slovenských dentálnych dňoch.

Naše aktivity sa zameriavajú hlavne na prevenciu predchádzania vzniku zubného kazu a používanie

správnych pomôcok a techník čistenia zubov. Študenti sa radi zúčastňujú týchto aktivít nie len

pasívne, ale aj aktívna zložka ich vždy zaujme a sami si môžu vyskúšať aké je ťažké postaviť sa pred

publikum a snažiť sa o pozornosť a záujem poslucháčov. Vždy po takýchto hodinách prebehne búrlivá

diskusia a študenti radi spomínajú na prácu s deťmi.

Verím, že táto naša práca prispeje troškou k osvete a k zníženiu globálnych následkov ochorení ústnej

dutiny."


12. 02. 2017 - Edukácia ZŠ, Basnká Bystrica

Edukácia v 1. ročníku na ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici, fotografie zaslané dentálnou hygieničkou: Zuzkou Ďurkovou, dipl. DH ( Banská Bystrica ).

27. 01. 2017 - Edukácia SMŠ Devín

Edukácia SMŠ Devín, fotografie zaslené dentálnou hygieničkou Z. Kopčovou a Čechvalovou.
Ďakujeme

Strana: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam