Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

Členské príspevky

Členský príspevok pre rok 2018

Členský príspevok do ADHS je 25 eur , pri úhrade do 28.2.2018

Pri úhrade po tomto termíne je členský príspevok 33 eur

Príspevok člena ADHS na MD je 12,50 eur

Bankové spojenie: SLSP Topoľčany


Č.ú.: 0041714376/0900 (Prosím neplaťte poštovou pukážkou.)

IBAN:  SK75 0900 0000 0000 4171 4376

VS.: číslo čl. preukazu / ***viď poznámka

Do správy pre príjimateľa uveďte kraj!

Do pozvánky Vaše celé meno 

***Pokiaľ neviete číslo Vášho preukazu, netrápte sa, dôležité info pre nás je Vaše celé meno a kraj :)

V prípade čerpania MD prosíme o zaslanie kópie tehotenskej knížky, alebo kópie kartičky poistenca dieťaťa

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam