Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike
Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov -  SKMTP
Člen Európskej federácie dentálnych hygienikov - EDHF
Člen Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov - IFDH
Slovak English
ADHS je nezisková organizácia,ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Viac info
2% z dane  Inzercia

2% z dane

Poďakovanie

Výbor ADHS chce týmto všetkým, ktorí prispeli 2% daní zo svojho príjmu za prísišný rok na účet ADHS poďakovať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že aj touto cestou ste úprispeli do dobrú vec "Zlepšiť prácu dentálnych hygienikov na Slovensku "

Ešte raz

Ďakujeme

 

 

Milé kolegyne a kolegovia, vážení priaznivci dentálnej hygieny,

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete 2% z vašich daní, boli by sme radi, keby ste využili túto možnosť a podporili činnosť Asociácie dentálnych hygieničiek v SR.

Našim cieľom je - ZDRAVÉ ZUBY PO CELÝ ŽIVOT!

ĎAKUJEME

ASOCIÁCIA DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK V SR

Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika.
IČO: 36122190
DIČ: 2021478316
Bankové spojenie: SLSP Topoľčany
Č.ú.: 0041714376/0900
IBAN: SK75 0900 0000 0000 4171 4376

Prinášame vám tlačivá na poukázanie2% v roku 2015

Tlačivá na poukázanie 2% z vašich daní.

Poznámky:

Do kolónky "Rok" (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2016 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).

Sumy sa vypĺňajú iba v eurách.

SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.

Partneri:

Zlatí partneri:

Colgate
GlaxoSmithKline

Premium partneri:

Curaprox
EMS

Mediálny partner:

Stomateam